H.H.第三世多杰羌佛工巧明 建筑造景之造景简介

2021-07-03 18:04
H.H.第三世多杰羌佛工巧明 建筑造景之 造景
简   介
       H.H.第三世多杰羌佛对世间万物有情无情,如山川、大地、河流、风光纯熟于一掌之中,在此我们仅取其部分雕塑造景作为此类表法。H.H.第三世多杰羌佛的雕塑造景达以乱真,虽然在一室之中成立的山川风景,不仅与大自然的丘壑无异,且更是格高境大,气势磅礴,这在人类史上也是没有人能做到过的。亲临鉴赏H.H.第三世多杰羌佛之造景,具有观赏自然风情而更胜自然风情之典雅怀情。
H.H.第三世多杰羌佛工巧明 建筑造景之 造景作品

莲池石谷听蛙声


湖山倒影


仙翁缚拿顽子虎


烟甲缥缈访仙朋

舟泉
昵称:
内容:
验证码:
提交评论
评论一下